Wolf

Owl

Lioness

Fox

Dancing Colibri

Crow

Bee

Eagle

Elk

Bear

Crystal Turtle

Dolphins

Snow Swan

Squirrel

Squirrel

Each of these animals carries a special message. They symbolize the spirit that helps and protects us in this beautiful journey of life and whose qualities we share or embody. If we let ourselves in, hear their silent guidance, they would help us go through life a little easier, with more faith and confidence.

  • – - – - – - – - – - -

Šie gyvūnai kiekvienas neša savitą žinią. Jie simbolizioja dvasią, kuri mums padeda ir apsaugo šioje gražioje gyvenimo kelionėje ir kurios savybėmis dalijamės arba kurias įkūnijame. Jei įsileistume, išgirstume jų tylų vedimą, jie padėtų mums kiek lengviau, labiau tikint ir pasitikint eiti per gyvenimą.